Almirall

Editorial

Peça editorial adreçada a les Conselleries de Salut de les diferents comunitats autònomes.

Se’ns va encarregar el disseny i maquetació del llibre que interpreta i mostra continguts i estadístiques relacionades amb la cronicitat i multimorbilitat dels pacients. Un disseny editorial clar i estructurat que ajuda a la comprensió dels continguts.