Camins del català

Identitat/ Comunicació

Identitat de marca i material gràfic per al projecte “Camins del català” que té com a objectiu difondre i donar projecció a rutes que tinguin com a eix central la llengua catalana.

Client: Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

La identitat gràfica pel projecte “Camins del català” es basa en referències al llenguatge cartogràfic i a la idea de moviment. El símbol representa el camí i el punt d’arribada segons els signes figuratius cartogràfics utilitzats en les representacions dels territoris als mapes. Es proposa una analogia de fàcil reconeixement entre el símbol i la ruta cultural. Pel que fa al logotip, la tipografia aprofundeix en la idea de moviment, en el camí com a element central i en la representació gràfica de les corbes de nivell. La marca principal uneix el símbol i el logotip i es declina pictogràficament mantenint l’estil gràfic en la marca secundària. Tots els pictogrames evocaran elements característics diferencials de la marca secundària, tant territorials com culturals, a través d’icones de fàcil reconeixement.L’ús d’una paleta de colors vius i frescos inspira el moviment, la modernitat i el caràcter lúdic i cultural de les rutes. Bona ruta!