Els homes de la primavera

Comunicació

Comunicació visual per a «Els homes de la primavera», un documental sobre el cor de Caramelles de Begues.

Per al cartell hem treballat amb el concepte «cor»(el que canta i el del cartell), la idea de l’edifici de l’Hostal del Bosch com a espai central de les Caramelles i els colors propis de la indumentària de les Caramelles (vermell, negre i blanc). La dimensió analítica del documental queda reflectida en el dibuix de «l’anatomia» del cor. Els conceptes del cartell estan traslladats a la caràtula i a la galeta del DVD.