Diari de Tarragona

Editorial

El Diari de Tarragona ens va sol·licitar el disseny i la maquetació dels suplements que acompanyen el Diari.