Diari de Tarragona

Editorial

Disseny editorial i maquetació de la nova línia gràfica dels suplements del Diari de Tarragona.