Bienestar Planetario

Comunicació

Marca per la lliga de debat, entre universitats espanyoles, sobre el benestar planetari impulsat per la Universitat Pompeu Fabra.

La identitat gràfica que es proposa pel projecte “Liga Universitaria de Debate Bienestar Planetario” es basa en referències a les lletres i el llenguatge. El símbol és el monograma del projecte. Les lletres s’interrelacionen per donar forma a un símbol inspirat en les formes arrodonides del planeta. Un símbol modern, fresc, friendly i pensat per adaptar-se al canal offline/online. De manera funcional i poètica, aquest enfocament resumeix la filosofia i la visió del projecte.

L’ús d’una tipografia de pal sec agilitza la lectura del logotip i dóna contrast gràfic amb la gestualitat del símbol. S’han utilitzat dos pesos per diferenciar projecte i tema.