Joaquim Nadal

Web

Desenvolupament del web personal per a l’historiador i polític català.

Partint d’un fons documental molt extens vam desenvolupar una arquitectura i navegació fluida, on l’usuari pot accedir de manera fàcil i intuïtiva als continguts. L’ús d’una tipografia amb reminiscències clàssiques convida a la lectura digital dels continguts.