Universitat Pompeu Fabra

Comunicació

Nova imatge per a l’àmbit de la participació dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra.

Vam desenvolupar la identitat visual i la seva aplicació a diferents productes, tant de marxandatge com de línia editorial. La corona de llorer va ser i ha estat símbol de recompensa, tant per al vessant cultural com esportiu, des de l’Antiga Grècia fins als nostres dies. Així sorgeix la idea de crear al voltant d’aquest símbol una metàfora visual en la qual el fet de participar de les diferents activitats proposades pel servei ja és un triomf. El logotip és el nom del servei sintetitzat amb unes característiques tipogràfiques concretes. La «P» de participació i l’accent reforcen gràficament la idea de “posar l’accent” sobre allò que s’està fent.