Trinity in Barcelona

Identitat de marca

La identitat gràfica que es proposa pel projecte “Trinity College Barcelona” respon a dues premisses prèvies sol·licitades pel client: que desenvolupi una identitat gràfica que s’identifiqui amb la ciutat de Barcelona i també amb el seu client principal, l’estudiant universitari.

 

Per a desenvolupar el projecte, s’ha pres com a marc referencial gràfic el manual d’identitat corporativa del centre educatiu i s’ha desenvolupat un símbol que s’inspira en el Pla Cerdà i en la seva projecció en L’Eixample de Barcelona. Es tracta d’un referent identificable, un model urbanístic característic i universalment conegut de la ciutat i, alhora, emplaçament físic de la seu del Trinity College. L’estructura en quadrícula, octogonal, oberta i igualitària del traçat de Cerdà queda extrapolat en la creació del símbol. Les mansardes i xamfrans típics de L’Eixample es projecten en la seva forma. També s’ha volgut conservar l’esperit gràfic que conté la marca americana basada en la lletra “T”, respectant-li la idea de la base geomètrica . Tanmateix, aquest esperit s’adapta al context cultural català.

Per a la composició del logotip, s’ha escollit una tipografia de pal sec, que ens permet mantenir un equilibri gràfic amb el símbol, oferir una estètica fresca i jove i adaptar-nos als diferents suports, digitals o paper, facilitant-ne la lectura i la ràpida identificació.

Finalment, la marca proposada es fonamenta en un esperit flexible que permet una fàcil declinació per a promoure qualsevol activitat desenvolupada pel centre educatiu.